Οδηγίες & νομοθεσία για τη δημοσίευση φωτο/βίντεο μαθητών στο internet

Για την ασφάλεια και προφύλαξη των μαθητών/μαθητριών θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση φωτογραφιών και video με μαθητές στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν οι φωτογραφίες μπορούν να συνδυαστούν με προσωπικά στοιχεία των μαθητών. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εκθέσει τους μαθητές σε σοβαρούς κινδύνους από κακόβουλους χρήστες.   … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οδηγίες & νομοθεσία για τη δημοσίευση φωτο/βίντεο μαθητών στο internet.