Οδηγίες & νομοθεσία για τη δημοσίευση φωτο/βίντεο μαθητών στο internet

12388

foto

Για την ασφάλεια και προφύλαξη των μαθητών/μαθητριών θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση φωτογραφιών και video με μαθητές στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν οι φωτογραφίες μπορούν να συνδυαστούν με προσωπικά στοιχεία των μαθητών. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εκθέσει τους μαθητές σε σοβαρούς κινδύνους από κακόβουλους χρήστες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook πατώντας ΕΔΩ

Συμμετέχετε στο γκρουπ μας στο Facebook πατώντας ΕΔΩ

Κριτική στην σελίδα Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Ποιοί είμαστε

 

Σημείωση : Στις υπογραμμισμενες έντονες κόκκινες λέξεις πατήστε για να διαβάσετε περισσότερα

 

Εάν χρειάζεται να δημοσιεύσετε εικόνες, τότε προτιμήστε να είναι μακρινές και ομαδικές ώστε να μην φαίνονται καθαρά τα πρόσωπα των παιδιών. Μια καλή λύση είναι να «θολώσετε» τα πρόσωπα στις εικόνες με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας.

Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που πρέπει να δημοσιευτεί κάποιο video ή φωτογραφίες κοντινές (π.χ. σε περίπτωση συμμετοχής σε διαγωνισμό ή Ευρωπαϊκό έργο) συνιστούμε να ζητήσετε τη γραπτή άδεια γονέα ή κηδεμόνα.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο φορέα ΑΠΔΠΧ, οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 2 στοιχ. α΄ του ν.2472/1997, στο μέτρο που από αυτές δύνανται να προσδιοριστούν, άμεσα ή έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδομένων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου νόμου, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του

Κατά συνέπεια, φροντίστε να ζητήσετε γονική άδεια πριν από τη χρήση εικόνων στην ιστοσελίδα του σχολείου, ή αλλού. Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το σχετικό πρότυπο έντυπο γονικής συναίνεσης (και σε συμπιεσμένη μορφή doc για τροποποίηση) όσον αφορά στη διαχείριση αυτού του θέματος.

Χρήσιμες Συμβουλές:

 • Χρησιμοποιήστε ασφαλείς πρακτικές κατά τη χρήση φωτογραφιών: Εάν ένας μαθητής ονομάζεται, τότε να  αποφύγετε τη χρήση φωτογραφίας του. Αν η φωτογραφία επιλεχθεί να χρησιμοποιηθεί, να αποφευχθεί η ονομασία του μαθητή ή η χρήση άλλων προσωπικών στοιχείων του, π.χ. η διεύθυνση κατοικίας του.
 • Προτιμήστε τη χρήση φωτογραφιών ομάδων μαθητών και όχι ξεχωριστές φωτογραφίες του κάθε μαθητή.
 • Κάντε χρήση φωτογραφιών μαθητών με κατάλληλη ένδυση, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ανάρμοστης προσοχής.
 • Βεβαιωθείτε ότι η εικόνα είναι με κατάλληλο όνομα, για παράδειγμα μην χρησιμοποιείτε τα ονόματα των μαθητών στα ονόματα αρχείων ή στο (εναλλακτικό) κείμενο ALT.
 • Βεβαιωθείτε ότι το βίντεο δεν αποκαλύπτει προσωπικά στοιχεία, για παράδειγμα στις ευχαριστίες (credits).
 • Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία εικόνας και βίντεο είναι σωστά αποθηκευμένα και με κατάλληλο όνομα στο διαδίκτυο.
 • Εξετάστε το ενδεχόμενο διαγραφής αρχείων σε φακέλους εικόνων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερα όταν οι μαθητές έχουν αποφοιτήσει από το σχολείο σας.
 • Ζητήστε για γονική άδεια πριν από τη χρήση εικόνων στην ιστοσελίδα του σχολείου ή αλλού. Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το σχετικό πρότυπο έντυπο γονικής συναίνεσης (και σε συμπιεσμένη μορφή doc για τροποποίηση) όσον αφορά στη διαχείριση αυτού του θέματος.
 • Μην αμελείτε να εξετάσετε ζητήματα προστασίας δεδομένων στις φωτογραφίες που χρησιμοποιείτε.
 • Για περισσότερα για τη χρήση εικόνων δείτε εδώ και για ζητήματα προστασίας δεδομένων δείτε εδώ .
  Για τη σωστή και ασφαλή χρήση του διαδικτύου στο σχολείο, σας προτείνουμε:
 • Να χρησιμοποιείτε τον Ενημερωτικό Κόμβο ΠΣΔ για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο http://internet-safety.sch.gr/
 • Να εγγραφείτε στην ηλεκτρονική κοινότητα εκπαιδευτικών http://blogs.sch.gr/groups/internet-safety/

Τι κάνει ο εκπαιδευτικός πριν ανεβάσει φωτογραφίες μαθητών σε κοινωνικά δίκτυα

Οδηγίες και  ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στα Κοινωνικά Δίκτυα από τη σελίδα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

Οι γονείς μας είναι υποχρεωμένοι να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση για να ανεβούν φωτογραφίες μας στο διαδίκτυο, από τη σελίδα του σχολείου μας δεν μπορεί να τις πάρει ο οποιοσδήποτε; Και τι μπορούμε να κάνουμε για να το αποφύγουμε;

Κατά κανόνα, η συγκατάθεση των γονέων είναι απαραίτητη, αλλά δεν είναι απαραίτητο σε αυτές τις περιπτώσεις (ανάρτηση φωτογραφιών σε site του σχολείου) να είναι έγγραφη. Η οποιαδήποτε ανάρτηση στο διαδίκτυο γενικά συνεπάγεται ότι δυνητικά μπορεί οποιοσδήποτε, κάποια μελλοντική στιγμή, να έχει πρόσβαση σε αυτή. Υπάρχουν τρόποι να καθιστά κανείς πιο δυσχερή την απρόσκοπτη πρόσβαση τρίτων, ωστόσο δεν μπορεί αυτό να διασφαλιστεί απόλυτα. Ακριβώς για αυτό το λόγο, η οποιαδήποτε ανάρτηση πρέπει να γίνεται με φειδώ και κατόπιν συνετούς σκέψης (βλ. σχετικά στο διαδικτυακό τόπο της Αρχής www.dpa.gr, στην επιλογή «Μικροί πολίτες» -> «Σκέφτομαι πριν δημοσιεύσω».

Σχετικά με τη δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο στη ιστοσελίδα σχολείου μήπως υπάρχουν κάποια standards για την ανάλυση, την ποιότητα και το χρησιμοποιούμενο format. Καλούμαστε να ανεβάσουμε υλικό και δεν είναι εύκολο να αποφύγουμε βίντεο και φωτογραφίες; Στις φωτογραφίες κοιτάζω να είναι μακρινές, ή να κοιτάνε στο πλάι οι μαθητές και θολώνω τα πρόσωπα. Τα βίντεο (π.χ. σχολική γιορτής) τα ανεβάζω σε tv quality, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι επαρκές.

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις ως προς την ανάλυση και την ποιότητα. Αν από μία φωτογραφία ή video είναι, λόγω π.χ. της θόλωσης, πλήρως αδύνατον να προσδιοριστεί η ταυτότητα κάποιου εικονιζόμενου, τότε η ανάρτηση αυτή δεν συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για το εν λόγω άτομο.

Αν ανεβάσουν τα τοπικά ΜΜΕ εκδήλωση του σχολείου (φωτογραφίες,βίντεο κλπ) πρέπει να έχουν άδεια;

Ως γενική αρχή, χρειάζεται συγκατάθεση των προσώπων που εικονίζονται. Ωστόσο, σε περιπτώσεις εκδηλώσεων, όπου αφενός είναι δυσχερής η λήψη της συγκατάθεσης από τον καθένα ξεχωριστά και, αφετέρου, οι συμμετέχοντες γνωρίζουν ότι, πιθανότατα, θα αποτυπωθούν στιγμιότυπα της εκδήλωσης σε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, η διασφάλιση της λήψης συγκατάθεσης μπορεί να επιτευχθεί μέσω προηγούμενης ενημέρωσής τους περί επικείμενης ανάρτησης φωτογραφιών στο Διαδίκτυο, εφόσον παράλληλα δίνεται η δυνατότητα σε όσους δεν το θέλουν να το δηλώσουν ή να μη ληφθεί φωτογραφία/βίντεο που να τους περιέχει.

Από Δημοτικό: Οι άδειες που υπογράφουν οι γονείς για αναρτήσεις φωτογραφιών των μαθητών στο ιστολόγιο του σχολείου για πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να φυλάσσονται και για πόσο χρονικό διάστημα ισχύουν;

Σε περίπτωση που γονέας είχε δώσει συγκατάθεση παλαιότερα αλλά πλέον δεν επιθυμεί να υπάρχει αναρτημένη φωτογραφία ή στοιχείο μαθητή, τι ενέργειες πρέπει να γίνουν; Πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να μείνει αναρτημένη παλαιά φωτογραφία μαθητή;

Το χρονικό διάστημα φύλαξης και διάρκειας ισχύος με την υπογραφή γονέων και κηδεμόνων σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι θέμα εσωτερικού κανονισμού του σχολείου σας εφόσον υπάρχει. Σε διαφορετική περίπτωση, παρακαλούμε εξετάστε το ενδεχόμενο διαγραφής αρχείων σε φακέλους εικόνων ανά τακτά χρονικά διαστήματα (περιπτώσεις αλλαγής τάξης), ιδιαίτερα όταν οι μαθητές έχουν αποφοιτήσει από το σχολείο σας. Επίσης, μπορείτε για να αποφύγετε τη δημόσια προβολή, να περιορίσετε την πρόσβαση σε παλαιότερες φωτό ή βίντεο, απαιτώντας κωδικό πρόσβασης για τις συγκεκριμένες ιστοσελίδες και τον οποίο μπορείτε να γνωστοποιείτε μόνο στους ενδιαφερόμενους (σύλλογο διδασκόντων, σύλλογο γονέων και κηδεμόνων).

Υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες για μαθητές των οποίων τα προσωπικά δεδομένα ανεβαίνουν χωρίς να το γνωρίζουν στο Διαδίκτυο, facebook – youtube; Επίσης, αν είναι αξιόπιστες ως την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων οι ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου.

Γενικά, για ανάρτηση υλικού (εικόνας/video κτλ.) στο Διαδίκτυο μπορεί κάποιος να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης (άρθρο 13 του ν. 2472/1997) προς το (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο που πραγματοποίησε την εν λόγω ανάρτηση. Αν το αίτημά του δεν ικανοποιηθεί, τότε μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για ανήλικους μαθητές, το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί από τους γονείς τους. Σημειώνεται ωστόσο ότι ειδικά το Facebook και το Youtube παρέχουν τη δυνατότητα να «αναφέρει» κάποιος μία ανάρτηση η οποία τον αφορά και για την οποία δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του – οπότε και δεν την επιθυμεί. Βλέπε επίσης σχετικά στο διαδικτυακό τόπο της Αρχής www.dpa.gr, στην επιλογή «Μικροί πολίτες» -> «Δικτυώνομαι με ασφάλεια» -> Συμβουλές -> «Αναφορά περιστατικού παραβίασης».

Όταν σκέφτεστε τoν σχεδιασμό της ιστοσελίδας του σχολείου σας, έχετε λάβει υπόψη ως δημιουργός τα παρακάτω;

 1. Ποιος έχει τη συνολική ευθύνη για την ιστοσελίδα; Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να είναι από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας, ο καθηγητής Πληροφορικής (ή πιστοποιημένο στις ΤΠΕ) από πλευράς του συλλόγου διδασκόντων.
 2. Υπάρχουν σαφείς πολιτικές και διαδικασίες έγκρισης για τη δημοσίευση περιεχομένου στο site;
 3. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανανεώνεται τακτικά για να βεβαιωθείτε ότι παραμένει επίκαιρο, και δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού;
 4. Εάν χρησιμοποιείτε εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, όπως βιβλία επισκεπτών, πίνακες ανακοινώσεων ή ιστολόγια, ελέγχονται τακτικά για να διασφαλιστεί ότι δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία, ή ακατάλληλα σχόλια ή περιεχόμενο;
 5. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μέσω του περιεχομένου στο δικτυακό τόπο σας; Να θυμάστε ότι τα πνευματικά δικαιώματα μπορεί να έχουν εφαρμογή σε κείμενο, εικόνες, μουσική ή βίντεο που προέρχονται από άλλες πηγές.
 6. Πώς το σχολείο σας προστατεύει τα δικά του δικαιώματα ως δημιουργού, όσον αφορά στο υλικό που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο;
 7. Όλα τα άτομα που ασχολούνται με τη συντήρηση της ιστοσελίδας λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση; Είναι ενήμεροι των σχετικών ζητημάτων ασφάλειας;
 8. Ασχολούνται μαθητές με τη συντήρηση του site; Έχουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την εργασία; Ελέγχεται η δουλειά τους διεξοδικά πριν από τη δημοσίευση;

Χρήση εικόνων και βίντεο

Ακολουθούν κάποιες ειδικές συμβουλές για τη χρήση εικόνων και βίντεο σε μία σχολική ιστοσελίδα:

 1. Χρησιμοποιήστε ασφαλείς πρακτικές κατά τη χρήση φωτογραφιών: εάν ένας μαθητής ονομάζεται, αποφύγετε τη χρήση φωτογραφίας του. Αν η φωτογραφία επιλεχθεί να χρησιμοποιηθεί, να αποφευχθεί η ονομασία του μαθητή.
 2. Σκεφτείτε τη χρήση φωτογραφιών ομάδας και όχι ξεχωριστές φωτογραφίες του κάθε μαθητή.
 3. Κάντε χρήση φωτογραφιών μαθητών με κατάλληλη ένδυση, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ανάρμοστης προσοχής.
 4. Βεβαιωθείτε ότι η εικόνα είναι με κατάλληλο όνομα – για παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε τα ονόματα των μαθητών στα ονόματα αρχείων ή στο (εναλλακτικό) κείμενο ALT, αν έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο.
 5. Βεβαιωθείτε ότι το βίντεο δεν αποκαλύπτει προσωπικά στοιχεία – για παράδειγμα στις ευχαριστίες (credits).
 6. Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία εικόνας και βίντεο είναι σωστά αποθηκευμένα και με κατάλληλο όνομα στο δίκτυο.
 7. Εξετάστε το ενδεχόμενο διαγραφής αρχείων σε φακέλους εικόνων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερα όταν οι μαθητές έχουν αποφοιτήσει από το σχολείο σας.
 8. Ρωτήστε για γονική άδεια πριν από τη χρήση εικόνων στην ιστοσελίδα του σχολείου, ή αλλού. Κάποιο σχετικό έντυπο γονικής συγκατάθεσης είναι ένας τρόπος για τη διαχείριση αυτού του θέματος.
 9. Έχετε εξετάσει ζητήματα προστασίας δεδομένων για τις φωτογραφίες που χρησιμοποιείτε;

Σχετικά με τη δημοσίευση φωτογραφιών ή video, γενικότερα, θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων φωτογραφιών μαθητών για την ασφάλεια και προφύλαξη των ίδιων των μαθητών. Εάν χρειάζεται να δημοσιεύσετε φωτογραφίες τότε θα πρέπει να είναι μακρινές και ομαδικές ώστε να μην φαίνονται καθαρά τα πρόσωπα των παιδιών. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που πρέπει να δημοσιευτεί κάποιο video ή φωτογραφίες κοντινές (π.χ σε περίπτωση συμμετοχής σε διαγωνισμό ή Ευρωπαϊκό έργο) θα πρέπει να υπάρχει η γραπτή συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα.

 

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις επεξεργασίας

 1. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.
 2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση, όταν:

α) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης, στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι υποκείμενο δεδομένων ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου κατά το προσυμβατικό στάδιο.

β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από το νόμο.

γ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου, εάν αυτό τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή του.

δ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δημόσιου συμφέροντος ή έργου που εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και εκτελείται από δημόσια αρχή ή έχει ανατεθεί από αυτή είτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον οποίο γνωστοποιούνται τα δεδομένα.

ε) Η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες αυτών.

 1. Η Αρχή μπορεί να εκδίδει ειδικούς κανόνες επεξεργασίας για τις πλέον συνήθεις κατηγορίες επεξεργασιών και αρχείων, οι οποίες προφανώς δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα. Οι κατηγορίες αυτές προσδιορίζονται με κανονισμούς που καταρτίζει η Αρχή και κυρώνονται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
 • Κατά συνέπεια, φροντίστε να ζητήσετε γονική άδεια πριν από τη χρήση εικόνων στην ιστοσελίδα του σχολείου, ή αλλού.

Επισυνάπτεται έντυπο γονικής συναίνεσης το οποίο προτείνουμε να ζητάτε στην αρχή της σχολικής χρονιάς για οποιαδήποτε εκδήλωση πραγματοποιείται στο σχολείο ή πριν από κάποια έκτακτη εκδήλωση εντός ή εκτός του σχολικού χώρου και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες (βιντεοσκόπηση και ανάρτηση στο διαδίκτυο από τοπικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας .

 • Σε περίπτωση που στέλνετε ψηφιακό υλικό προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας να συνοδεύεται από Βεβαίωση του Διευθυντή/-ντριας του σχολείου ότι έχουν κατατεθεί ενυπόγραφα έντυπα γονικής συναίνεσης και φυλάσσονται στο αρχείο του σχολείου.

Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση φωτό ή βίντεο στην σχολική ιστοσελίδα Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση φωτό ή βίντεο στην σχολική ιστοσελίδα

Ποιος έχει τη συνολική ευθύνη για την ιστοσελίδα του σχολείου;

Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να είναι από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και ο καθηγητής Πληροφορικής (ή πιστοποιημένο στις ΤΠΕ συνάδελφός σας) από πλευράς του συλλόγου διδασκόντων.

Υπάρχουν σαφείς πολιτικές και διαδικασίες έγκρισης για τη δημοσίευση περιεχομένου στο site ή blog;

Το περιεχόμενο των άρθρων και των σχολίων που αναρτώνται στην υπηρεσία θα πρέπει:

 • Να χαρακτηρίζεται από το σεβασμό και την εξασφάλιση της ελευθερίας στην έκφραση κάθε μέλους του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και του Διαδικτύου γενικότερα.
 • Να μην προσβάλλει άλλους χρήστες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου και του Διαδικτύου γενικότερα και να ακολουθεί τους νόμους, τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του Διαδικτύου.
 • Να μην αλλοιώνει ή να έρχεται σε αντίθεση με τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
 • Να είναι σύμφωνο με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις διάφορες μειονότητες.

Οι διαχειριστές του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου έχουν το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή τους, να απομακρύνουν από την υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων υλικό ή τμήμα υλικού, που παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό.

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις δυνατότητες της υπηρεσίας Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων και στο περιεχόμενο του παρόντα δικτυακού τόπου, καθώς και στους ανωτέρω όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.

Αν κάποιο μέλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου παρατηρήσει οτιδήποτε το οποίο θεωρεί ότι αντιβαίνει στους παρόντες κανόνες μπορεί να ενημερώνει τους διαχειριστές της υπηρεσίας σχετικά με αυτό.

Οι διαχειριστές της Υπηρεσίας οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα την Επιτροπή Περιεχόμενου και Δεοντολογίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου σε περιπτώσεις σημαντικής ή συστηματικής παραβίασης των όρων χρήσης της υπηρεσίας.

Μπορώ να είμαι σίγουρος ότι δεν παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μέσω του περιεχομένου στο δικτυακό μου ή στο υλικό που έχω δημιουργήσει;

Να θυμάστε ότι τα πνευματικά δικαιώματα μπορεί να έχουν εφαρμογή σε κείμενο, εικόνες, μουσική ή βίντεο που προέρχονται από άλλες πηγές. Aν βέβαια χρησιμοποιείτε αυτές τις πηγές για εκπαιδευτικούς μη εμπορικούς σκοπούς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πηγή με αναφορά σε αυτή.

Ποιος νόμος προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία στην Ελλάδα;

Ο νόμος 2121/1993, «Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων»

Τι είναι πνευματικό δικαίωμα και πως αποκτώ πνευματική ιδιοκτησία πάνω σε ένα μουσικό έργο;

Πνευματικό δικαίωμα είναι το δικαίωμα που αποκτά κάποιος πάνω σε ένα πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα π.χ. μουσική, ποίημα, συγγραφικό έργο, σχέδιο, θεατρικό έργο, οπτικοακουστικό έργο, εικαστικό έργο είτε είναι γραπτό είτε προφορικό είτε αφορά την Τέχνη είτε την επιστήμη.

Πνευματική ιδιοκτησία είναι το σύνολο των εξουσιών που δίνει ο νόμος στον ιδιοκτήτη ενός πνευματικού έργου, να προστατεύσει, να διαχειριστεί και να αμειφθεί ακόμη από τρίτους, όταν αυτοί εκμεταλλεύονται την πνευματική του περιουσία.

Πώς κατοχυρώνεται η πνευματική μου ιδιοκτησία πάνω στο έργο μου;

Η ιδιοκτησία πάνω σε ένα πνευματικό έργο, σύμφωνα με το νόμο, κατοχυρώνεται μόνο από τη «δημοσίευσή» του. Για παράδειγμα, μια μουσική σύνθεση κατοχυρώνεται, είτε από τη στιγμή που θα γίνει προσιτή στο κοινό μέσω μιας δισκογραφικής παραγωγής, είτε μέσω μιας συναυλίας είτε μέσω μιας εκτέλεσης στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση ή και στο Διαδίκτυο.

Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει το έργο μου χωρίς την άδειά μου;

Κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει πνευματικό έργο, που αποδεδειγμένα ανήκει σε κάποιον, χωρίς την άδεια του δημιουργού. Αυτό αποτελεί και τη βάση της αναγνώρισης του δικαιώματος υπέρ του δημιουργού-ιδιοκτήτη του, δηλαδή το να ζητείται η άδειά του, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το έργο του από τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 2121/1993, επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή άρθρων νομίμως δημοσιευμένων σε εφημερίδα ή σε περιοδικό, σύντομων αποσπασμάτων έργου ή τμημάτων σύντομου έργου ή έργου των εικαστικών τεχνών νομίμως δημοσιευμένου, εφόσον γίνεται αποκλειστικά για τη διδασκαλία ή τις εξετάσεις σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο μέτρο που δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό, είναι σύμφωνη με τα χρηστά ήθη και δεν εμποδίζει την κανονική εκμετάλλευση. Η αναπαραγωγή πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων του δημιουργού και του εκδότη, εφόσον τα ονόματα αυτά εμφανίζονται στην πηγή.

Tι κάνει το Π.Σ.Δ για την ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο;

Tο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για να προστατεύσει τους μαθητές από το παράνομο και ακατάλληλο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο παρέχει την Υπηρεσία Ελεγχόμενης Πρόσβασης στον Παγκόσμιο Ιστό (Web-Filtering) που αποτρέπει την έκθεση στις παρακάτω κατηγορίες περιεχομένου:

Aggressive (σελίδες που προπαγανδίζουν την επιθετική συμπεριφορά και το ρατσισμό)

Drugs (σελίδες που προωθούν τα ναρκωτικά)

Gambling (σελίδες που προωθούν τα τυχερά παιχνίδια)

Porn (σελίδες με πορνογραφικό περιεχόμενο)

Violence (σελίδες που προπαγανδίζουν τη βία)

Ωστόσο, εκτός από τη χρήση φίλτρων περιεχομένου απαιτείται η διαπαιδαγώγηση των παιδιών για τη σωστή χρήση του Διαδικτύου. Για το λόγο αυτό οι οικογένειες και τα σχολεία θα πρέπει να εκπαιδεύσουν τα παιδιά ώστε:

1. Να μην δίνουν προσωπικά τους στοιχεία και να μην αποκαλύπτουν λεπτομέρειες τις προσωπικής τους ζωής σε άλλους χρήστες στο Διαδίκτυο

2. Να συζητούν με τους γονείς τους και με τους δασκάλους τους για τις δραστηριότητές τους στο Διαδίκτυο, ιδιαίτερα αν αντιμετωπίσουν οτιδήποτε περίεργο ή ασυνήθιστο

3. Να είναι επιφυλακτικά για όσα διαβάζουν στο Διαδίκτυο ή τους λένε οι άλλοι χρήστες

4. Να μην αποκαλύπτουν κωδικούς πρόσβασης (password)

5. Να μην στέλνουν υλικό από τον δικό τους υπολογιστή (φωτογραφίες

 

Με απλά λόγια : 

Επειδή ΔΕΝ υπάρχει ειδικός νόμος στις περιπτώσεις αυτές , αλλά εφαρμόζεται ο νόμος για τα προσωπικά δεδομένα δηλαδη δεν επιτρέπεται η δημοσίευση video και φώτο . Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικος ανεβάσει φωτογραφίες η βίντεο στο διαδίκτυο  , η καλύτερη λύση είναι να ασκήσετε  το δικαίωμα αντίρρησης εγγράφως προς τη διεύθυνση του Σχολείου . Δηλαδή , να επιδώσετε μια επιστολή (ένα έγγραφο) στον/στην Διευθυντή/τρια του σχολείου και να απαιτείτε την απόσυρση των εικόνων ή βίντεο του παιδιού σας από το youtube ή κάποιο άλλο κοινωνικό δίκτυο

H επιστολή να είναι σχετικά απλή.

Προς Διευθυντή/τρια ΧΧΧ σχολείου .

Παρακαλώ, σύμφωνα με το νόμο 2472/1997 άρθρο 13, διαγράψτε τα προσωπικά δεδομένα του τέκνου μου που επεξεργάζεστε μέσω της ανάρτησης βίντεο στο σύνδεσμο … … ( δίνετε τις διευθύνσεις που είδατε το βίντεο ή φώτο )

Υπενθυμίζω ότι δεν έχω δώσει συγκατάθεση για τη χρήση της εικόνας του τέκνου μου.

Αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημα σας ή αν αρνηθούν , μπορείτε να πάτε για προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( Γραφεία: Κηφισίας 1-3 , Τ.Κ. 115 23 , Αθήνα ,  210 6475600 ) , ή κάνετε αναφορά στη δ/νση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβαθμιας εκπαίδευσης

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τα τελευταία άρθρα μας πατώντας ΕΔΩ

Ακολουθείστε μας στο Facebook πατώντας ΕΔΩ

Συμμετέχετε στην ομάδα μας πατώντας ΕΔΩ

Επικοινωνία με την σελίδα μας πατώντας ΕΔΩ

Επικοινωνία με την σελίδα μας πατώντας ΕΔΩ

Ακολουθήστε μας στο Twitter πατώντας ΕΔΩ

Ακολουθήστε μας στο Google+ πατώντας ΕΔΩ

Συμμετοχή στην κοινότητα μας στο Google+ πατώντας ΕΔΩ

Με 23 Χρόνια εμπειρία στο διαδίκτυο , γνωρίζω και τα καλά και τα κακά του διαδικτύου και μανιακός με την τεχνολογία , κατασκευές ιστοσελίδων , φιλοξενια ιστοσελίδων . Πολυετή εμπειρία πάνω στην ασφάλεια του Διαδικτύου και ειδικά στα Social Media . Εργάζομαι πάνω σε Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις , Συστήματα Πυρανίχνευσης , Συστήματα Parking , Φωτισμούς ασφαλείας , Hotel Access , Συναγερμούς . Στον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι με την μεγάλη μου αγάπη τον Προσκοπισμό . Είμαι βαθμοφόρος - στέλεχος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και έχω καθήκοντα Υπαρχηγού Συστήματος στο 5ο Σύστημα Προσκόπων Βέροιας ( Www.Proskopoi.Gr ) ο οποίος Προσκοπισμός είναι μια εθελοντική, πολιτική , μη κομματική, παιδαγωγική κίνηση για νέους ανθρώπους, ανοικτή σε όλους χωρίς διακρίσεις που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1910 , έχοντας αυτή τη στιγμή πάνω από 25,000 ενεργά μέλη σε 350 γειτονιές σε ολόκληρη την Ελλάδα . Συστάθηκε με το Νόμο 1066/1917 και αποτελεί Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) . Έχει χαρακτήρα κοινωφελή μη κερδοσκοπικό και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων . Αποστολή του Προσκοπισμού είναι να συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση των νέων μέσω ενός συστήματος Αξιών και να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου, όπου οι άνθρωποι ολοκληρώνονται ως άτομα και διαδραματίζουν έναν εποικοδομητικό ρόλο στην κοινωνία .