Τι προβλέπει η νομοθεσία για τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης

6816

Η χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε κτίρια αλλά και υπαίθριους χώρους, τόσο από δημόσιους φορείς όσο και από ιδιώτες, είναι πλέον ιδιαίτερα εκτεταμένη: για παράδειγμα τράπεζες, ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, κ.λπ., τοποθετούν συστήματα βιντεοεπιτήρησης με σκοπό να προστατεύουν τους πελάτες, το προσωπικό τους αλλά και τις εγκαταστάσεις τους.

Ακολουθήστε μας στο Facebook πατώντας ΕΔΩ

Συμμετέχετε στο γκρουπ μας στο Facebook πατώντας ΕΔΩ

Κριτική στην σελίδα Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Η βιντεοεπιτήρηση αποτελεί αναμφίβολα ένα μέτρο πρόληψης, ιδιαίτερα αν εφαρμοστεί με σωστή σχεδίαση. Από την άλλη όμως πλευρά, επιδρά στη συμπεριφορά των προσώπων, καθώς κάποιος που γνωρίζει ότι παρακολουθείται ενδέχεται να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του, μπορεί ακόμα και να υπόκειται σε ψυχολογική πίεση.

Είναι λοιπόν αναγκαίο, για τη διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, να γίνεται σωστή και όχι καταχρηστική λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων: με άλλα λόγια, τα συστήματα αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο και μόνο όταν ο επιδιωκόμενος σκοπός δεν μπορεί να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα (αρχή της αναλογικότητας – άρθρο 4 του ν. 2472/1997

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τα τελευταία χρόνια δέχεται σημαντικό αριθμό ερωτημάτων και καταγγελιών σχετικά με τη νομιμότητα λειτουργίας συστημάτων βιντεοεπιτήρησης και έχει εξετάσει πολλές περιπτώσεις λειτουργίας τους.

Τι εννοούμε με τον όρο συστήματα βιντεοεπιτήρησης

Συστήματα βιντεοεπιτήρησης ονομάζονται τα συστήματα εκείνα που είναι μόνιμα εγκατεστημένα σε ένα χώρο και έχουν τη δυνατότητα λήψης ή/και μετάδοσης εικόνας ή και ήχου προς οθόνες προβολής ή μηχανήματα καταγραφής (όπου οι κάμερες μπορούν να συνδέονται με την οθόνη ή το μηχάνημα καταγραφής είτε απευθείας είτε μέσω δικτύου/διαδικτύου).

Η συνηθέστερη περίπτωση ενός συστήματος είναι τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.

Εφόσον ένα σύστημα βιντεοεπιτήρησης λαμβάνει εικόνα από πρόσωπα (ανεξάρτητα αν το σύστημα είναι σε μόνιμη λειτουργία ή όχι), τότε συντελείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι ακόμα και η απλή λήψη εικόνας, χωρίς καταγραφή, συνιστά επίσης επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (και, ως εκ τούτου, δεν απαλλάσσεται ο υπεύθυνος μιας τέτοιας επεξεργασίας από τις υποχρεώσεις του προς την Αρχή, όπως αυτές περιγράφονται στη συνέχεια, στην ενότητα «Πληροφορίες για υπευθύνους επεξεργασίας».).

Επισημαίνεται ότι δεν θεωρούνται συστήματα βιντεοεπιτήρησης οι κάμερες χειρός, φωτογραφικές μηχανές, συσκευές κινητού τηλεφώνου, καθώς και θυροτηλέφωνα/θυροτηλεοράσεις που ενεργοποιούνται κατόπιν ενέργειας του εισερχόμενου και δεν καταγράφουν: συνεπώς, το περιεχόμενο αυτής της ενότητας των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης δεν καλύπτει τη φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση που πραγματοποιείται με αυτά τα συστήματα.

Τι γίνεται με τις κάμερες επιτήρησης σε δημόσιους χώρους ή πεζοδρόμια; Είναι νόμιμη η εγκατάσταση και η λειτουργία τους ; Γνωρίζετε ότι μπορείτε να ζητήσετε από ένα κατάστημα που έχει κάμερα στον εξωτερικό του χώρο, να δείτε την εικόνα που κατέγραψε ή να μάθετε ποιον χώρο παρακολουθεί ακριβώς και γιατί;

Είναι μόνο λίγα από τα ερωτήματα που ενδεχομένως απασχολούν τους πολίτες ή τα οποία μπορεί να προκύπτουν από τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ηλεκτρονικών συστημάτων καταγραφής εικόνας και ήχου που χρησιμοποιούνται και στη χώρα μας, είτε από επιχειρήσεις, είτε από ιδιώτες.

Δεν επιτρέπονται οι κάμερες επιτήρησης καταστημάτων ή σπιτιών που «βλέπουν» σε πεζοδρόμια και άλλους κοινόχρηστους χώρους, δεν επιτρέπονται κάμερες σε καταστήματα διασκέδασης-εστίασης που «βλέπουν» τους πελάτες, δεν επιτρέπονται κάμερες σε αποδυτήρια, κάμερες που παρακολουθούν εργαζόμενους κτλ.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  διαχειρίζεται κάθε χρόνο  χιλιάδες υποθέσεις, που αφορούν το θέμα, απαντώντας ταυτόχρονα σε όποιον ενδιαφέρεται, γύρω από την υφιστάμενη νομολογία. Είναι χαρακτηριστικό πως μόνο το 2014, το σύνολο των διεκπεραιωμένων υποθέσεων προσφυγών/καταγγελιών, ερωτημάτων και γνωστοποιήσεων αρχείων και επεξεργασιών της Αρχής, ανήλθε σε 3.015, εμφανίζοντας σημαντική αύξηση περίπου 20% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό του προηγούμενου έτους. Σε 202 περιπτώσεις η εξέταση των υποθέσεων ολοκληρώθηκε με την έκδοση απόφασης από την Ολομέλεια ή το Τμήμα. Επίσης, το 2014 η Αρχή εξέδωσε και 5 γνωμοδοτήσεις.

Διαβάστε παρακάτω, τα 5 ερωτήματα  αλλά και τις απαντήσεις που εδωσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πρόκειται για 2 διαφορετικές περιπτώσεις.

α) Τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης που χρησιμοποιούνται για σκοπούς προστασίας προσώπων και αγαθών (δηλ. ασφάλειας) ρυθμίζονται από την οδηγία 1/2011 της Αρχής.

Ως προς τον αριθμό των συστημάτων που δεν δηλώνονται στην Αρχή, δεν υπάρχει κάποια εκτίμηση. Να σημειωθεί ότι το σύστημα των γνωστοποιήσεων έχει κριθεί (σε επίπεδο Ε.Ε.) αναποτελεσματικό και βαίνει προς κατάργηση με το νέο γενικό κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή σε όλη την Ε.Ε. σε 2 περίπου έτη. Αντίθετα, προκρίνονται άλλες λύσεις, όπως το να υπάρχει πληρέστερη έγγραφη τεκμηρίωση και η προηγούμενη διαβούλευση με την Αρχή σε περίπτωση κρίσιμων επεξεργασιών.

β) Τα συστήματα καταγραφής συνομιλιών λειτουργούν με βάση τη διάταξη του άρ. 4 παρ. 3 του ν. 3471/2006 Επιτρέπεται η καταγραφή συνδιαλέξεων και των συναφών δεδομένων κίνησης, όταν πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής με σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων εμπορικής συναλλαγής ή άλλης επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι και τα δύο μέρη, μετά από προηγούμενη ενημέρωση σχετικά με το σκοπό της καταγραφής, παρέχουν τη συγκατάθεση τους…»). Στην τυπική περίπτωση, για την καταγραφή συνομιλιών μεταξύ πελατών/προμηθευτών και των εταιρειών δεν απαιτείται γνωστοποίηση στην Αρχή (βλ. αρ. 7Α του ν. 2472/1997).

Ειδικά για τις περιπτώσεις εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών εφαρμόζεται ειδικότερη νομοθεσία (βλ. http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,185100&_dad=portal&_schema=PORTAL) και επιβάλλεται η καταγραφή των επικοινωνιών.

 2)   Ειδικά τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια υπερ-πληθώρα καμερών που τοποθετούνται σε κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους, όπως πεζοδρόμια, εισόδους πολυκατοικιών, πυλωτές, καταστήματα, ακόμη και κέντρα διασκέδασης. Είναι νόμιμη η εγκατάσταση και η χρήση τους; Απασχολούν την Αρχή συχνές καταγγελίες – αναφορές, σχετικές με ενδεχόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας;

Η χρήση τους για σκοπούς προστασίας προσώπων και αγαθών μπορεί να είναι νόμιμη υπό προϋποθέσεις, ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις. Βλ. και άρ. 6, 15, 19 της οδηγίας 1/2011 της Αρχής.

Τοποθέτηση καμερών σε δημόσιους χώρους επιτρέπεται, κατ’ αρχήν, μόνο από δημόσιες αρχές, για τους σκοπούς και υπό τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 3917/2011 (π.χ. αποτροπή ή και δίωξη σοβαρών εγκλημάτων, εθνική ασφάλεια, ρύθμιση κυκλοφορίας). Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι, κατά κανόνα, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση καμερών σε δημόσιο χώρο από ιδιώτη για το σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών (μια τέτοια τοποθέτηση μπορεί να επιτραπεί σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις – βλ. άρθρο 6 της οδηγίας 1/2011).

Στην Αρχή κατατίθενται αρκετές τέτοιες καταγγελίες. Από την εξέταση των προσφυγών που υποβάλλονται διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά σε παράπονα για εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης από γείτονες, σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες. Σε πολλές μάλιστα από τις περιπτώσεις αυτές τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν και άλλου είδους διαφορές μεταξύ τους. Η δεύτερη σημαντική κατηγορία υποθέσεων αφορά προσφυγές για χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε χώρους εργασίας.

3) Αν παρατηρήσει ένας πολίτης μια κάμερα στην περιοχή όπου κινείται και πιστεύει ότι καταγράφεται, έχει δικαίωμα να ρωτήσει τον ιδιοκτήτη της κάμερας αν έχει κάποια άδεια, ή αν έχει γνωστοποιήσει στην Αρχή τη χρήση της; Μπορεί να ζητήσει να δει το περιεχόμενο των βίντεο που μαγνητοσκοπούνται και είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης να τα δείξει;

Ναι. Η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα προβλέπει το δικαίωμα πρόσβασης, που είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση. Δείτε το άρθρο 13 της οδηγίας 1/2011. Ειδική επισήμανση, ότι για τη λειτουργία καμερών δεν απαιτείται άδεια από την Αρχή, αλλά μόνο γνωστοποίηση. Άδειες εκδίδονται μόνο για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (στα οποία, κατά κανόνα, δεν περιλαμβάνεται η εικόνα ενός προσώπου).

 4) Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά μέσα όπως sites, web-tv, όπου δημοσιογράφοι και φωτογράφοι, όπως και για τα «παραδοσιακά» ΜΜΕ, καταγράφουν φωτογραφίες και βίντεο σε δημόσιους χώρους για την κάλυψη ρεπορτάζ που αφορούν διάφορα θέματα. Τίθεται θέμα προσωπικών δεδομένων με πρόσωπα που εμφανίζονται σε τέτοιου είδους υλικό; Έχει δικαίωμα ο πολίτης που πιστεύει ότι καταγράφηκε και δεν το επιθυμεί να ελέγξει το υλικό ή να ζητήσει τη διαγραφή του υλικού;

Η χρήση συστημάτων λήψης εικόνας για σκοπούς διαφορετικούς από την προστασία προσώπων και αγαθών αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο (όχι από την οδηγία 1/2011) και ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Ακόμα κι αν τίθεται θέμα προσωπικών δεδομένων, πρέπει να γίνεται στάθμιση δικαιωμάτων, όπως π.χ. της ελευθερίας του Τύπου και της ενημέρωσης του κοινού (περιπτώσεις δημοσιογράφων). Φυσικά οι πολίτες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν να μην περιλαμβάνεται η εικόνα τους σε τέτοιες λήψεις, αυτό όμως σε πρώτη φάση, θα πρέπει να το σταθμίζει ο εκάστοτε υπεύθυνος επεξεργασίας (δημοσιογράφος – εφημερίδα).

5) Τηλεφωνικές συνομιλίες και ηχογράφηση – Ιδιωτικές εταιρείες όπως τράπεζες, εισπρακτικές εταιρείες, εταιρείες τηλεφωνίας κτλ, τηλεφωνούν πολλές φορές σε πολίτες αναφέροντας πως η κλήση τους ηχογραφείται. Μπορεί να αρνηθεί ο πολίτης την ηχογράφηση; Όταν καλεί ο πολίτης σε μια τέτοια εταιρεία και ακούει ηχογραφημένο μήνυμα ότι η κλήση ηχογραφείται, πριν καν μιλήσει με εκπρόσωπο της εταιρείας, είναι νόμιμο; Έχει δικαίωμα ο πολίτης να ηχογραφεί τις τηλεφωνικές του κλήσεις ενημερώνοντας τον συνομιλητή του;

Όπως αναφέραμε στην ερώτηση 1, αυτό ρυθμίζεται ειδικά από το άρ. 4 παρ. 3 του ν. 3471/2006, ενώ ειδική ρύθμιση υπάρχει για τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, οι οποίες υποχρεούνται από το νόμο να καταγράφουν τις συνομιλίες τους.

Στις λοιπές περιπτώσεις (εκτός από τις εταιρείες οφειλετών) σημαντικό είναι ότι α) η καταγραφή επιτρέπεται μόνο για την απόδειξη μιας συναλλαγής ή μιας επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα (σε αυτές μπορεί να ενταχθούν και κλήσεις για την ικανοποίηση μιας υφιστάμενης πελατειακής σχέσης π.χ. για ερωτήσεις στο τμήμα υποστήριξης μιας εταιρείας) και β) πρέπει να υπάρχει ενημέρωση πριν από την καταγραφή. Σε περίπτωση που κάποιος δεν συναινεί στην καταγραφή της κλήσης, απλά κλείνει το τηλέφωνο, αλλά θα πρέπει να επικοινωνήσει με άλλο τρόπο (αυτοπροσώπως) με την εταιρεία, εφόσον πρόκειται για κάποια συναλλαγή.

Αν όμως καταγράφεται συνομιλία που δεν αφορά επαγγελματική επικοινωνία, τότε ενδεχομένως να πρόκειται για μη νόμιμη ενέργεια, άρα ο πολίτης μπορεί να ασκήσει αντιρρήσεις (δικαίωμα αντίρρησης – αρ. 13 του ν. 2472/1997) και αν δεν είναι ικανοποιημένος να προσφύγει στην Αρχή.

Όσον αφορά στην καταγραφή από την πλευρά του πολίτη, ισχύουν ακριβώς τα ίδια. Όμως, ένα εύκολο εργαλείο για τον πολίτη είναι να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης (άρ. 13 του ν. 2472/1997), ώστε να μάθει από την εταιρεία που καταγράφει τι έχει καταγράψει για τον ίδιο και ενδεχομένως να ζητήσει και αντίγραφο.

Λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για σκοπούς προστασίας προσώπων και αγαθών

Η Αρχή, προκειμένου να ρυθμίσει το ζήτημα της χρήσης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για σκοπούς προστασίας προσώπων και αγαθών, εξέδωσε την οδηγία 1/2011 (η οποία αντικατέστησε την παλαιότερη σχετική οδηγία 1122/2000), που αφορά στη λειτουργία των συστημάτων αυτών που τοποθετούνται από πάσης φύσεως δημόσιους φορείς ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε χώρους που διαχειρίζονται. Με την ίδια οδηγία επίσης ρυθμίζεται και η χρήση των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών υγείας (σε αυτήν την περίπτωση, που ουσιαστικά είναι ιδιαίτερη περίπτωση της προστασίας προσώπων, υπεύθυνοι μπορεί να είναι μόνο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και δεσμεύονται από ειδικό επαγγελματικό απόρρητο – π.χ. γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό). Κατά συνέπεια, με την οδηγία αυτή, μπορεί πλέον ο καθένας να γνωρίζει ποιες προϋποθέσεις πρέπει να τηρούνται προκειμένου να είναι νόμιμη η λειτουργία αυτών των συστημάτων που εγκαθίστανται για τους ανωτέρω σκοπούς.

Σημειώνεται ρητά ότι η λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για σκοπούς όπως παρακολούθηση εργαζομένων για έλεγχο/αξιολόγησή τους ή για σκοπούς εκπαίδευσής τους δεν επιτρέπεται.

Συχνές ερωτήσεις για τα Συστήματα Βιντεοεπιτήρησης

1. Θέλω να εγκαταστήσω σύστημα βιντεοεπιτήρησης. Είμαι υποχρεωμένος να υποβάλω γνωστοποίηση στην Αρχή;

Ναι, βάσει του άρθρου 6 του ν. 2472/1997 (εκτός αν το σύστημα λαμβάνει ή/και καταγράφει εικόνα από αποκλειστικά ιδιωτικό σας χώρο, μη επαγγελματικό – π.χ. εντός του σπιτιού σας – οπότε δεν χρειάζεται να υποβάλετε γνωστοποίηση). Η μη γνωστοποίηση δύναται να επιφέρει τόσο διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις, όπως προβλέπεται στα άρθρα 20 και 22 του ν. 2472/1997. Οφείλετε επίσης να γνωστοποιείτε στην Αρχή κάθε μεταβολή στο σύστημά σας (π.χ. προσθήκη/αφαίρεση/επανατοποθέτηση καμερών).

2. Θέλω να εγκαταστήσω κάμερες στη μονοκατοικία μου για λόγους ασφαλείας. Επιτρέπεται και με τι όρους;

Εάν οι κάμερες καταγράφουν αποκλειστικά δικό σας ιδιωτικό χώρο, τότε δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, οπότε και δεν έχετε τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή (π.χ. δεν έχετε υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης). Ωστόσο, σημειώνεται ότι απαγορεύεται να λαμβάνετε εικόνα από εξωτερικό δημόσιο χώρο (π.χ. δρόμο ή πεζοδρόμιο), καθώς και από γειτονικά κτίρια (βλ. και άρθρο 3 της οδηγίας 1/2011). Προσοχή! Κάθε άλλη μη οικιακή χρήση του καταγεγραμμένου υλικού, εκτός της διαβίβασης του στις αρμόδιες αρχές (π.χ. Αστυνομία, Δικαστήρια) σε περίπτωση συμβάντος, συνεπάγεται εφαρμογή τη νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται.

Λήψη εικόνας από παράπλευρες οδούς ή πεζοδρόμια μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δηλαδή όταν πρόκειται για χώρο όπου έχουν προηγηθεί επικίνδυνες επιθέσεις κατά της ζωής και της περιουσίας και υπάρχουν πλέον δικαιολογημένες υπόνοιες ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν και άλλες. Στις περιπτώσεις αυτές η λήψη πρέπει να περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο παράπλευρο χώρο – βλ. άρθρο 6 της οδηγίας 1/2011. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, θεωρείστε υπεύθυνος επεξεργασίας, συνεπώς, ως προς τις εξωτερικές κάμερες έχετε όλες τις σχετικές υποχρεώσεις (π.χ. γνωστοποίηση, πινακίδα ενημέρωσης, ικανοποίηση δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης).

3. Κατοικώ σε διαμέρισμα σε πολυκατοικία και θέλω να τοποθετήσω κάμερες για λόγους ασφαλείας. Σε ποια σημεία επιτρέπεται; Μπορώ να τοποθετήσω κάμερα που να επιβλέπει το χώρο μπροστά από την εξώπορτά μου;

Α) Μπορείτε να τοποθετήσετε κάμερες που λαμβάνουν εικόνα εντός του διαμερίσματός σας (χωρίς ωστόσο, σε καμία περίπτωση να λαμβάνουν εικόνα εκτός του ιδιωτικού σας χώρου – π.χ. μία κάμερα στο μπαλκόνι που λαμβάνει εικόνα από δημόσιο δρόμο δεν επιτρέπεται).

Β) Μπορείτε να τοποθετήσετε κάμερα που να επιβλέπει τον απολύτως απαραίτητο χώρο της εισόδου σας, χωρίς να γίνεται καταγραφή εικόνας ή ήχου (π.χ. για να βλέπετε ποιος σας χτυπάει το κουδούνι).

Γ) Μπορείτε να τοποθετήσετε κάμερα με καταγραφή εικόνας (σε καμία περίπτωση ήχου) και να θεωρείται ως οικιακή χρήση (οπότε, όπως και στην περίπτωση Β, δεν θα εμπίπτει στη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα), όταν είναι τεχνικά εφικτός ο περιορισμός του πεδίου εμβέλειας της κάμερας στον απολύτως απαραίτητο χώρο μπροστά από τη θύρα εισόδου του διαμερίσματος σας, χωρίς να επηρεάζονται σε καμία περίπτωση άλλα διαμερίσματα. Στην περίπτωση αυτή: Γ1) δεν πρέπει να λαμβάνεται εικόνα από λοιπούς κοινόχρηστους χώρους και Γ2) ανάλογα με τη χωροθέτηση των εισόδων των διαμερισμάτων του ορόφου και του ανελκυστήρα, δεν πρέπει να επηρεάζεται (να επιτηρείται, έστω και παρεμπιπτόντως) η είσοδος σε άλλα διαμερίσματα ή η διέλευση προς αυτά.

Στις παραπάνω τρεις περιπτώσεις η χρήση των καμερών θεωρείται ως οικιακή και δεν εμπίπτει στη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Για λεπτομέρειες, βλέπε γνωμοδότηση 5/2017 και διαβάστε και την επόμενη ερώτηση.

Επίσης, μπορείτε να τοποθετήσετε κάμερα σε κοινόχρηστο χώρο στάθμευσης, για επιτήρηση οχήματός σας εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα από την πολυκατοικία σας. Θα πρέπει όμως γι’ αυτό να ερωτηθούν οι υπόλοιποι ένοικοι, η κάμερα να εστιάζει αποκλειστικά στο όχημά σας και να τοποθετήσετε ευδιάκριτες πινακίδες (βλ. αναλυτικά στο άρθρο 15 παρ. 4 της Οδηγίας 1/2011). Για αυτή την επεξεργασία, πρέπει να υποβάλετε γνωστοποίηση στην Αρχή.

4. Η χωροθέτηση των θυρών των διαμερισμάτων στον όροφο που κατοικώ είναι τέτοια, που κάποιοι ένοικοι ενδέχεται να διέρχονται μπροστά από τη θύρα του διαμερίσματός μου. Πώς μπορώ να τοποθετήσω κάμερα με καταγραφή εικόνας για τον έλεγχο της εισόδου μου;

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει, πριν προχωρήσετε σε εγκατάσταση κάμερας, να λάβετε τη συναίνεση των ενοίκων του ορόφου που διαμένουν στα επηρεαζόμενα διαμερίσματα, αφού τους παρέχετε κάθε σχετική πληροφορία για το πώς προτίθεστε να λειτουργήσετε την κάμερα. Ως επηρεαζόμενα, θεωρούνται κατ’ αρχήν, τα διαμερίσματα που βρίσκονται στον ίδιο όροφο με το δικό σας, εκτός από αυτά στα οποία η προσέλευση, εκ της χωροθέτησης των θυρών τους, δεν προϋποθέτει διέλευση από τον επιτηρούμενο χώρο της εισόδου του διαμερίσματος σας.

Όταν δεν μπορεί να επιτευχθεί ομοφωνία, θα πρέπει να ακολουθείται, εν μέρει, η διαδικασία του άρ. 15 παρ. 1 της οδηγίας 1/2011, δηλαδή να υφίσταται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των 2/3 των ενοίκων των επηρεαζόμενων διαμερισμάτων του ορόφου. Για τη διαμόρφωση της σύμφωνης γνώμης λαμβάνεται υπόψη μια ψήφος ανά κατοικημένο (ή χρησιμοποιούμενο) επηρεαζόμενο διαμέρισμα.

Στην ανωτέρω περίπτωση, θεωρείστε υπεύθυνος επεξεργασίας για την εγκατάσταση της κάμερας και, επομένως, έχετε όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ν. 2472/1997 και την οδηγία 1/2011, όπως υποβολή γνωστοποίησης στην Αρχή, ικανοποίηση των δικαιωμάτων ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των υποκειμένων, τήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας.

Παράδειγμα: Στο ακόλουθο σχέδιο ενός διαδρόμου ορόφου, ο ένοικος του διαμερίσματος Α, που επιθυμεί να εγκαταστήσει κάμερα στην είσοδό του, πρέπει να λάβει τη συναίνεση των ενοίκων που βρίσκονται στα διαμερίσματα με το πορτοκαλί χρώμα (Β και ΣΤ).

Η θύρα του διαμερίσματος Β είναι απολύτως γειτονική με αυτή του Α, και είναι εξαιρετικά δύσκολο να μη λαμβάνεται εικόνα από τους εισερχόμενους στο Β διαμέρισμα. Όποιος επιθυμεί να προσέλθει στο ΣΤ διαμέρισμα περνάει υποχρεωτικά μπροστά από το διαμέρισμα Α. Αντίθετα, για να εισέλθει κάποιος στα Γ,Δ και Ε διαμερίσματα, δεν χρειάζεται να περάσει από το Α.

5. Αν έχω κατάστημα ή γραφείο σε όροφο πολυκατοικίας, μπορώ να τοποθετήσω κάμερα που να επιβλέπει την είσοδό μου;

Ισχύουν τα αναγραφόμενα στην ερώτηση 4 για τις κατοικίες, με την επισήμανση ότι στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται πάντα η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και θεωρείστε πάντοτε υπεύθυνος επεξεργασίας. Συνεπώς, μπορείτε να τοποθετήσετε, κάμερα χωρίς καταγραφή εικόνας ή κάμερα με καταγραφή (πάντα χωρίς ήχο) όταν περιορίζεστε στον απολύτως απαραίτητο χώρο της δικής σας εισόδου και δεν επηρεάζονται άλλα διαμερίσματα. Αν επηρεάζονται άλλα διαμερίσματα, οφείλετε να λάβετε τη συναίνεση των ενοίκων τους, όπως περιγράφεται παραπάνω.

6. Απαιτείται ομοφωνία των ενοίκων για την εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας;

Σύμφωνα με την Oδηγία 1/2011 απαιτείται απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση της πολυκατοικίας (π.χ. Γενική Συνέλευση ιδιοκτητών, όπως αυτή ορίζεται στον κανονισμό της πολυκατοικίας, με ποσοστά ανά ιδιοκτησία κ.λπ.).

Αν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει ήδη την εγκατάσταση του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, τότε απλά ακολουθείται ό,τι ορίζεται στον κανονισμό.
Αν δεν προβλέπεται από τον κανονισμό η εγκατάσταση, απαιτείται, εκτός από την απόφαση του αρμόδιου οργάνου, και συναπόφαση των 2/3 των ενοίκων. Αυτό σημαίνει ότι οι ένοικοι θα εκφράσουν γνώμη μόνο για το αν επιθυμούν ή όχι την λειτουργία του συστήματος βιντεοεπιτήρησης. Επισημαίνεται ότι σε κάθε (κατοικημένο) διαμέρισμα αναλογεί μία ψήφος. Κατόπιν θετικής γνώμης, δίνεται η δυνατότητα στην Γ.Σ. της πολυκατοικίας να αποφασίσει την εγκατάσταση.

Παραδείγματα:

α) Η Γ.Σ. της πολυκατοικίας ψηφίζει ομόφωνα (100%) υπέρ της εγκατάστασης συστήματος βιντεοεπιτήρησης, αλλά από τους 20 ενοίκους, μόνο οι 13 συμφωνούν (ποσοστό μικρότερο των 2/3) ενώ οι 7 διαφωνούν. Τότε δεν μπορεί να εγκατασταθεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης.
β) Η Γ.Σ. της πολυκατοικίας ψηφίζει με 55% για την τοποθέτηση, και πάνω από τα 2/3 των ενοίκων επιθυμούν την τοποθέτηση. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να εγκατασταθεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης (εφόσον στον κανονισμό αποφάσεις για τέτοια θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία 50% + 1).

7. Διαθέτω εμπορικό κατάστημα. Πού μπορώ να τοποθετήσω κάμερες;

Μπορείτε να τοποθετήσετε κάμερες σε σημεία εισόδου/εξόδου (χωρίς όμως να λαμβάνετε εικόνα από δημόσιο χώρο), στα ταμεία και χώρους φύλαξης χρημάτων, σε αποθήκες εμπορευμάτων, καθώς και σε χώρους στάθμευσης και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Για καταστήματα πολύ μεγάλης έκτασης ή που διακινούνται εμπορεύματα μεγάλης αξίας μπορούν να τοποθετηθούν κάμερες και σε χώρους όπου κινούνται πελάτες, εφόσον αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο σε αυτή την περίπτωση, η γωνία λήψης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εστιάζει όσο λιγότερο γίνεται σε πρόσωπα, καθώς και να προτιμώνται λήψεις όσο το δυνατόν ευρύτερης οπτικής γωνίας. (βλ. και άρθρο 19 της οδηγίας 1/2011).

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται να τοποθετήσετε κάμερες σε χώρους που εργάζεται προσωπικό και δεν έχουν πρόσβαση οι πελάτες, ή σε γραφεία εργαζομένων (βλ. και άρθρο 7 της οδηγίας 1/2011).

8. Διαθέτω εστιατόριο/μπαρ. Σε ποια σημεία μπορώ να τοποθετήσω κάμερες και σε ποια όχι;

Ισχύουν τα ίδια με όσα αναφέρονται και στην ανωτέρω ερώτηση. Ιδιαίτερα ωστόσο επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται να καταγράφετε χώρους συνεστίασης ή αναψυχής/διασκέδασης (τραπέζια, καθίσματα, πίστα). Αναφορικά με το μπαρ, κάμερα επιτρέπεται μόνο πάνω από το ταμείο και να εστιάζει σε αυτό. Επίσης, απαγορεύεται η τοποθέτηση καμερών στην κουζίνα ή άλλους χώρους που κινούνται μόνο εργαζόμενοι (βλ. και άρθρο 19 της οδηγίας 1/2011).

9. Τι θεωρείται δημόσιος χώρος; Επιτρέπεται η τοποθέτηση καμερών σε τέτοιους χώρους;

Δημόσιοι χώροι είναι αυτοί που προορίζονται κατά την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία και τον Αστικό Κώδικα για κοινή χρήση π.χ. οδοί, πλατείες, άλση, αιγιαλός, παραλία, λιμάνια, όχθες λιμνών και ποταμών, δημόσια δάση. Περαιτέρω δημόσιος χώρος θεωρείται και κάθε άλλος, ανοικτός και ελευθέρως προσβάσιμος σε απροσδιόριστο αριθμό προσώπων, χώρος ο οποίος με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο (π.χ. οικοδομική άδεια) έχει τεθεί σε κοινή χρήση. Στην τελευταία περίπτωση μπορεί να ανήκουν μεγάλα εμπορικά κέντρα, ειδικά πάρκα, χώροι αναψυχής, κ.λπ. Στους δημόσιους χώρους συγκαταλέγονται, τέλος, και οι σταθμοί διακίνησης επιβατών με μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως μετρό, κτίρια επιβατών του αεροδρομίου, κ.λπ., χώροι δηλαδή προσβάσιμοι σε απεριόριστο αριθμό ατόμων, που όμως μπορεί να είναι και κλειστοί και η είσοδος σε αυτούς ελεγχόμενη.

Τοποθέτηση καμερών σε δημόσιους χώρους επιτρέπεται, κατ’ αρχήν, μόνο από δημόσιες αρχές, για τους σκοπούς και υπό τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 3917/2011. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι, κατά κανόνα, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση καμερών σε δημόσιο χώρο από ιδιώτη για το σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών (μια τέτοια τοποθέτηση μπορεί να επιτραπεί σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις – βλ. άρθρο 6 της οδηγίας 1/2011).

10. Μπορώ να τοποθετήσω κάμερες έξω από την επιχείρησή μου, σε δημόσιο χώρο;

Όχι – δεν επιτρέπεται η λήψη εικόνας από παράπλευρες οδούς ή/και πεζοδρόμια (βλ. και την προηγούμενη ερώτηση). Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί μια τέτοια λήψη λόγω της «φύσεως» του χώρου (π.χ. κρατικά κτίρια, μεγάλα ξενοδοχεία, μηχανήματα αυτόματης συναλλαγής των τραπεζών) ή όταν έχουν συμβεί περιστατικά στο παρελθόν. Σε αυτές τις περιπτώσεις η λήψη πρέπει να περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο παράπλευρο χώρο– βλ. άρθρο 6 της οδηγίας 1/2011.

11. Υπό ποιες προϋποθέσεις επιτρέπεται η τοποθέτηση καμερών σε σχολεία/σχολικά συγκροτήματα;

Η εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε σχολεία πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Σχετική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο για τη διοίκηση του σχολείου, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη εκπροσώπων του διδακτικού προσωπικού και των συλλόγων γονέων και μαθητικών συλλόγων. Το σύστημα δεν επιτρέπεται να λειτουργεί σε ώρες που το σχολείο είναι σε λειτουργία, και όλοι (μαθητές και φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας) πρέπει να είναι πλήρως ενήμεροι για αυτό έτσι ώστε να γνωρίζουν ότι δεν παρακολουθούνται. Τα δεδομένα πρέπει να διαγράφονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα (εφόσον δεν υπήρξε κάποιο συμβάν), ενώ σε κάθε περίπτωση η λειτουργία του πρέπει να αξιολογείται ανά τακτά διαστήματα (όχι μεγαλύτερα του ενός έτους) οι μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και λοιποί εργαζόμενοι πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σχετικά με την αξιολόγηση (βλ. και άρθρο 18 της οδηγίας 1/2011). Εξυπακούεται ότι δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τοποθέτηση καμερών εντός αιθουσών διδασκαλίας.

12. Είμαι εργαζόμενος και ο εργοδότης μου έχει τοποθετήσει κάμερες με τις οποίες μπορεί και παρακολουθεί το προσωπικό. Τι πρέπει να κάνω;

Κατ’ αρχάς σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ασκήσετε για σύστημα βιντεοεπιτήρησης τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης, στα οποία ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος βάσει του ν. 2472/1997 να σας απαντήσει εγγράφως. Εάν ο υπεύθυνος δεν απαντήσει ή αν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, τότε μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή (υποβάλλοντας ταυτοχρόνως και την τυχόν απάντηση του υπευθύνου).

Εφόσον οι κάμερες λειτουργούν για τον έλεγχο/παρακολούθηση του προσωπικού, η επεξεργασία είναι παράνομη (βλ. ειδικότερα το άρθρο 7 της οδηγίας 1/2011) και πρέπει να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή, είτε μέσω συλλογικού οργάνου είτε ατομικά. Σημειώνεται ότι, δεδομένου ότι ο καταγγελλόμενος ενδεχομένως να δικαιούται να έχει πρόσβαση στα στοιχεία της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του καταγγέλλοντος (βλέπε σχετικά την απόφαση 73/2010 της Αρχής, στην οποία προσδιορίζονται ρητά περιπτώσεις όπου μια τέτοια πρόσβαση δεν επιτρέπεται), η υποβολή καταγγελίας μέσω συλλογικού οργάνου κρίνεται πιο πρόσφορη.

Σημειώνεται επίσης ότι, λόγω της σχέσης εξάρτησης εργαζόμενου με εργοδότη, αποδυναμώνεται η βαρύτητα της τυχόν συγκατάθεσης των εργαζομένων για μια τέτοια επεξεργασία, αφού είναι πολύ δύσκολο να διασφαλιστεί ότι μια τέτοια συγκατάθεση είναι ελεύθερη (βλ. επίσης σχετικά και τη Γνώμη 8/2001 της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην εργασιακή σχέση). Συνεπώς, τυχόν έγγραφη συγκατάθεση των εργαζομένων που θα προσκομίσει ο εργοδότης ως προς τη λειτουργία του συστήματος δεν μπορεί από μόνη της να αποτελέσει βάση για νόμιμη επεξεργασία.

13. Διαθέτω ιδιωτικό ιατρείο σε πολυκατοικία. Σε ποια σημεία μπορώ να τοποθετήσω κάμερες για λόγους ασφαλείας και σε ποια όχι;

Δεν μπορείτε να τοποθετήσετε κάμερες εξωτερικά του ιατρείου σας (π.χ. που να επιβλέπει το διάδρομο ή την είσοδο της πολυκατοικίας), διότι στα σημεία αυτά υπεύθυνος τοποθέτησης καμερών είναι μόνο το αρμόδιο όργανο διαχείρισης της πολυκατοικίας (π.χ. η Γενική Συνέλευση) και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 15 της οδηγίας. Για τον έλεγχο της εισόδου του διαμερίσματος που βρίσκεται το ιατρείο σας, δείτε την ερώτηση 5 και τις σχετικές 3 και 4.

Υπενθυμίζουμε ότι, δεν επιτρέπεται να έχετε κάμερα στο σαλόνι (χώρο) αναμονής (βλέπε και άρθρο 20 της Οδηγίας 1/2011). Κάμερα μπορεί να τοποθετηθεί, για παράδειγμα, εσωτερικά της εισόδου του χώρου του ιατρείου. 

14. Για πόσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται να τηρώ τα δεδομένα που καταγράφονται από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης;

Τα δεδομένα πρέπει να τηρούνται για το μικρότερο δυνατό χρόνο. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να τηρούνται για διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών, εκτός από εξαιρέσεις. Ειδικά για πολυκατοικίες, πρέπει να τηρούνται το πολύ μέχρι 48 ώρες, ενώ για σχολικά συγκροτήματα κ.λπ. μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να τα τηρούν μέχρι 45 ημέρες. Ο χρόνος τήρησης μπορεί να παραταθεί εφόσον υπάρξει κάποιο συμβάν και το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο. (βλ. άρθρο 8 της οδηγίας 1/2011 για αναλυτικότερη περιγραφή, καθώς και το αντίστοιχο άρθρο του Ειδικού Μέρους της οδηγίας ανάλογα με την κατηγορία του υπευθύνου επεξεργασίας).

15. Σκέφτομαι να τοποθετήσω ψεύτικες κάμερες ή κάμερες που να μην καταγράφουν αλλά απλά να λαμβάνουν εικόνα. Πρέπει να προβώ σε κάποιες ενέργειες έναντι της Αρχής;

Με τις ψεύτικες κάμερες δεν γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και, συνεπώς, δεν έχετε καμία υποχρέωση προς την Αρχή (ούτε καν την υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης). Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι ένα τέτοιο σύστημα που προσομοιάζει με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, παρ’ ότι δεν λειτουργεί, ενδέχεται να δημιουργεί στους πολίτες την πεποίθηση ότι λαμβάνει χώρα επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η αίσθηση του πολίτη ότι είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται υπό παρακολούθηση επηρεάζει τη συμπεριφορά του, επομένως η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος ενδεχομένως να προσβάλλει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου (άρθρο 5 § 1 Σ).

Για την περίπτωση που οι κάμερες λαμβάνουν εικόνα τότε, ακόμα και αν δεν καταγράφουν/αποθηκεύουν δεδομένα, συντελείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (έστω και πιο ήπιας μορφής σε σχέση με την καταγραφή), οπότε ισχύουν όλα τα ανωτέρω σχετικά με τις προϋποθέσεις νομιμότητας.

16.Μπορώ να τοποθετήσω διαδικτυακές (web) κάμερες, για προβολή εικόνας σε διάφορες ιστοσελίδες για διαφημιστικούς σκοπούς;

Για τη διαφημιστική προβολή ενός τόπου ή μιας επιχείρησης δεν είναι αναγκαία η χρήση εικόνων όπου τα πρόσωπα είναι αναγνωρίσιμα. Θα πρέπει να φροντίσετε:

α) είτε οι κάμερες να είναι τοποθετημένες κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μην είναι εφικτή η αναγνώριση προσώπων ή αριθμών πινακίδων αυτοκινήτων (οπότε και δεν υφίσταται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων)

β) είτε να λαμβάνετε κατάλληλα μέτρα, όπως τεχνικές θόλωσης, αν στη λαμβανόμενη εικόνα περιλαμβάνονται πάντα πρόσωπα, ώστε αυτά να μην είναι αναγνωρίσιμα. Στην περίπτωση αυτή υφίσταται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και πρέπει να υποβάλλετε γνωστοποίηση

Πρέπει να είστε πολύ προσεχτικοί ώστε στην προβαλλόμενη εικόνα να μην αναγνωρίζονται πρόσωπα ή/και πινακίδες αυτοκινήτων, καθώς τότε συντελείται μη νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (εκτός κι αν έχετε τη ρητή συγκατάθεση όλων όσων τα δεδομένα επεξεργάζεστε, πράγμα ανέφικτο στις περισσότερες περιπτώσεις).

17. Παρατηρώ (π.χ. σε κατάστημα ή σε καφετέρια) κάμερες, για τις οποίες δεν γνωρίζω αν είναι νόμιμες και δεν ξέρω ακριβώς εάν και τι καταγράφουν. Τι πρέπει να κάνω;

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης στην επιχείρηση που έχει τοποθετήσει τις κάμερες, δηλαδή να ζητήσετε να σας προσκομίσει αντίγραφο βιντεοσκοπημένου υλικού που σας έχει καταγράψει ή, εναλλακτικά, να σας επιδείξει απλά ένα σχετικό βιντεοσκοπημένο υλικό. Σημειώνεται ότι ο υπεύθυνος της επεξεργασίας είναι υποχρεωμένος, βάσει του άρθρου 12 του ν. 2472/1997, να απαντήσει στο αίτημά σας (ουσιαστικά, να σας περιγράψει πλήρως το είδος της επεξεργασίας που πραγματοποιείται και τα χαρακτηριστικά αυτής): αν δεν απαντήσει ή αν η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, τότε μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή (βλ. και άρθρο 13 της οδηγίας 1/2011 για αναλυτικότερες πληροφορίες επί της διαδικασίας). Επίσης, μπορείτε να ασκήσετε περαιτέρω και το δικαίωμα αντίρρησης (όπως επίσης επισημαίνεται στο άρθρο 13 της οδηγίας 1/2011). Ειδικότερα για το δικαίωμα αντίρρησης σημειώνεται ότι ο υπεύθυνος οφείλει, εφόσον διαπιστώσει ότι πρέπει να ικανοποιηθεί το σχετικό αίτημα, να προσαρμόσει κατάλληλα το σύστημα ώστε να αποφευχθεί αντίστοιχη επεξεργασία στο μέλλον.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν επιτρέπεται οι κάμερες να καταγράφουν τραπέζια, καθίσματα, μπαρ, κ.λπ.

18, Γείτονάς μου έχει βάλει κάμερα και πιστεύω ότι καταγράφει και το σπίτι μου. Τι μπορώ να κάνω;

Μπορείτε να ασκήσετε, εφόσον κρίνετε ότι η κάμερα δεν εστιάζει σε αποκλειστικά ιδιωτικό του χώρο, το δικαίωμα πρόσβασης στο πρόσωπο που έχει τοποθετήσει την κάμερα, δηλαδή να ζητήσετε να σας προσκομίσει αντίγραφο βιντεοσκοπημένου υλικού ή, εναλλακτικά, να σας επιδείξει απλά ένα απόσπασμα του βιντεοσκοπημένου υλικού (εφόσον έχετε διέλθει από σημείο που θεωρείτε ότι αποτελεί τμήμα του πεδίου λήψης της κάμερας). Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωμένος, βάσει του άρθρου 12 του ν. 2472/1997, να σας απαντήσει: αν δεν απαντήσει ή αν η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, τότε μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή (βλ. και άρθρο 13 της οδηγίας 1/2011) – υποβάλλοντας ταυτόχρονα τόσο το αίτημα που του απευθύνατε όσο και την απάντησή του.

Επίσης, αν τελικά η κάμερα καταγράφει δικό σας ή κοινόχρηστο χώρο (π.χ. το δρόμο έξω από το σπίτι σας), μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα αντίρρησης (όπως επισημαίνεται επίσης στο άρθρο 13 της οδηγίας 1/2011): αν δεν σας απαντήσει ή αν η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική και δεν προσαρμόσει κατάλληλα την κάμερα, τότε μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή (βλ. και άρθρο 13 της οδηγίας 1/2011) – υποβάλλοντας ταυτόχρονα τόσο το σχετικό αίτημα που του απευθύνατε όσο και την απάντησή του.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν σας απαντήσει ότι η κάμερα είναι για προσωπική του χρήση και ότι δεν σας καταγράφει (οπότε, εφόσον πράγματι ισχύει κάτι τέτοιο, δεν έχει εφαρμογή ο ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων), μπορείτε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας με βάση τις γενικές διατάξεις του δικαίου για την προστασία της προσωπικότητας (βλ. ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 3 της οδηγίας 1/2011).

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το τι προβλέπει η νομοθεσία για τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης , πατώντας σε ένα άπο τα παρακάτω 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

e-nomothesia

Εάν εξακολουθείτε να έχετε κάποιο ερώτημα η ομάδα S@fer-Internet.Gr είναι διαθέσιμη για να σας βοηθήσει . Μπορείτε να επικοινωνησετε με την σελίδα μας με τους παρακάτω τρόπους και εμείς θα σας απαντήσουμε το συντομότερο

  • Μέσω της φόρμας επικοινωνίας πατώντας εδώ , συμπληρώνοντας πάντα σωστά τα στοιχεία σας (ελέγχετε συχνά το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο)
  • Μέσω της σελίδας μας στο Facebook πατώντας εδώ
  • Στέλνοντας μήνυμα από το email σας στο info(at)safer-internet.gr ( όπου at αντικαταστήστε το , με το σύμβολο @ και ελέγχετε συχνά το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο για να δείτε την απάντηση μας

 

Με 23 Χρόνια εμπειρία στο διαδίκτυο , γνωρίζω και τα καλά και τα κακά του διαδικτύου και μανιακός με την τεχνολογία , κατασκευές ιστοσελίδων , φιλοξενια ιστοσελίδων . Πολυετή εμπειρία πάνω στην ασφάλεια του Διαδικτύου και ειδικά στα Social Media . Εργάζομαι πάνω σε Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις , Συστήματα Πυρανίχνευσης , Συστήματα Parking , Φωτισμούς ασφαλείας , Hotel Access , Συναγερμούς . Στον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι με την μεγάλη μου αγάπη τον Προσκοπισμό . Είμαι βαθμοφόρος - στέλεχος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και έχω καθήκοντα Υπαρχηγού Συστήματος στο 5ο Σύστημα Προσκόπων Βέροιας ( Www.Proskopoi.Gr ) ο οποίος Προσκοπισμός είναι μια εθελοντική, πολιτική , μη κομματική, παιδαγωγική κίνηση για νέους ανθρώπους, ανοικτή σε όλους χωρίς διακρίσεις που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1910 , έχοντας αυτή τη στιγμή πάνω από 25,000 ενεργά μέλη σε 350 γειτονιές σε ολόκληρη την Ελλάδα . Συστάθηκε με το Νόμο 1066/1917 και αποτελεί Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) . Έχει χαρακτήρα κοινωφελή μη κερδοσκοπικό και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων . Αποστολή του Προσκοπισμού είναι να συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση των νέων μέσω ενός συστήματος Αξιών και να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου, όπου οι άνθρωποι ολοκληρώνονται ως άτομα και διαδραματίζουν έναν εποικοδομητικό ρόλο στην κοινωνία .