Αρθρο του 2007 για το Mesulid παρουσιάζεται ως έκτακτο 10 χρόνια μετά & Προειδοποίηση του ΕΟΦ για επικίνδυνα σκευάσματα που πωλούνται στο διαδίκτυο.

2619

Ενδεχομένως να μπορούσαν να γίνουν δύο διαφορετικά άρθρα και θα έχετε δίκιο αν σκεφτείτε κάτι τέτοιο, ο χρόνος όμως είναι αυτός που μας πιέζει. Στις σκέψεις μας υπάρχει και η δημιουργία στήλης με τις προειδοποιήσεις και τα δελτία τύπου του ΕΟΦ που προειδοποιούν για σκευάσματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και υπόσχονται θεραπείες δίχως όμως να έχουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Τέτοιο παράδειγμα θα δούμε στο δεύτερο σκέλος του άρθρου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook πατώντας ΕΔΩ

Συμμετέχετε στο γκρουπ μας στο Facebook πατώντας ΕΔΩ

Κριτική στην σελίδα Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Είναι γνωστό πως πολλές ιστοσελίδες αρέσκονται σε τέτοιου είδους δημοσιεύσεις που μόνο στόχο έχουν να τραβήξουν το πολυπόθητο κλικ του αναγνώστη μέσω τραβηκτικών τίτλων clickbait. Παράδειγμα το άρθρο που ανέβηκε στη σελίδα Μη μου πεις.

 

To άρθρο που παρουσιάζεται ως έκτακτο μπορείτε να το διαβάσετε και στην ομώνυμη ιστοσελίδα και αφορά τη γνωστή υπόθεση για το Mesulid. Δείτε το άρθρο στο παρακάτω σύνδεσμο.

http://archive.is/eDNEK

 

 

Λέμε γνωστή υπόθεση γιατί το άρθρο είναι μία αντιγραφή από άρθρο του Σεπτεμβρίου του 2007 που είχε παρουσιαστεί στην ιστοσελίδα της Espresso με τίτλο Κίνδυνος από τη συχνή χρήση του χαπιού Mesulid.

 

 

Σχετική ενημέρωση για τη νιμεσουλίδη μπορούμε να διαβάσουμε στη σελίδα του ΕΟΦ όπου είχε ενημερώσει τους επαγγελματίες στο χώρο της υγείας  για τη σύνδεση των συστηματικώς χορηγούμενων φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν νιμεσουλίδη με τον κίνδυνο για ηπατικές βλάβες.

Το κείμενο που ακολουθεί είναι από τη σελίδα του ΕΟΦ, το πλήρες κείμενο μπορείτε να το δείτε πατώντας ΕΔΩ


Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για ηπατική βλάβη κατά τη διάρκεια θεραπείας με συστηματικώς χορηγούμενα προϊόντα νιμεσουλίδης, παρέχονται ακολούθως σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας, περιλαμβανομένων νέων συστάσεων όσον αφορά τη διάρκεια της θεραπείας καθώς και νέες αντενδείξεις και προφυλάξεις.
Αυτή η ενημέρωση συμφωνήθηκε με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Περίληψη

Η νιμεσουλίδη θα πρέπει να συνταγογραφείται μόνο ως δεύτερης γραμμής θεραπεία μετά από προσεκτική αξιολόγηση του συνολικού κινδύνου για κάθε ασθενή ξεχωριστά.
Θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μικρότερη αποτελεσματική δόση για τη μικρότερη δυνατή διάρκεια, όχι για περισσότερο από 15 ημέρες. Στο εξής θα είναι διαθέσιμες συσκευασίες που περιέχουν μόνο 30 δισκία/φακελάκια.
Η νιμεσουλίδη δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με άλλες ηπατοτοξικές ουσίες και δε θα πρέπει να συνταγογραφείται σε ασθενείς με αλκοολισμό ή εθισμό σε ουσίες και πυρετό και/ή συμπτώματα γρίπης.
Η νιμεσουλίδη θα πρέπει να διακόπτεται σε ασθενείς που εμφανίζουν πυρετό και/ ή συμπτώματα γρίπης.
Το Μάιο του 2007 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA) ξεκίνησε μια λεπτομερή επανεξέταση της ηπατικής ασφάλειας της νιμεσουλίδης μετά από αναφορές σοβαρών περιπτώσεων ηπατοτοξικότητας, μερικές φορές θανατηφόρων, από την Ιρλανδία και την αναστολή κυκλοφορίας της νιμεσουλίδης σε αυτό το Κράτος-Μέλος.

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2007, η Επιτροπή για τα Φάρμακα Ανθρώπινης Χρήσης (CHMP) ολοκλήρωσε την επανεξέταση και συνέστησε τη διατήρηση σε ισχύ των Αδειών Κυκλοφορίας των φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν νιμεσουλίδη (μορφές συστηματικής χορήγησης). Ωστόσο, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος να εμφανισθεί ηπατική βλάβη σε ασθενείς, ο EMEA ζήτησε να γίνουν αλλαγές στα εγκεκριμένα στοιχεία του προϊόντος (Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και Φύλλο Οδηγιών Χρήσης), ώστε να ενισχυθούν οι κατευθύνσεις για τον τρόπο χρήσης της νιμεσουλίδης. Αυτή η επανεξέταση της ηπατικής ασφάλειας τονίζει ότι πρέπει οι επαγγελματίες υγείας και οι ασθενείς να είναι ενημερωμένοι για τον πιθανό κίνδυνο ηπατικής βλάβης λόγω της θεραπείας με νιμεσουλίδη, και ότι πρέπει να διακόπτουν τη χρήση αυτού του φαρμακευτικού προϊόντος με την πρώτη εμφάνιση σημείων ή συμπτωμάτων που υποδηλώνουν ηπατική βλάβη.

Στις 16 Οκτωβρίου 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τη γνωμοδότηση της CHMP θεωρώντας το λόγο κινδύνου-οφέλους της νιμεσουλίδης ως ευνοϊκό και συμφώνησε ότι οι σχετικές άδειες κυκλοφορίας θα πρέπει να διατηρηθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε με τα προτεινόμενα από τη CHMP μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου και επιπρόσθετα συνέστησε η συνταγογράφηση της νιμεσουλίδης να περιορίζεται ως δεύτερης γραμμής αγωγή στην αντιμετώπιση του πόνου προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω ο κίνδυνος ηπατικής βλάβης.

Για τους λόγους αυτούς, η Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ) των συστηματικώς χορηγούμενων μορφών νιμεσουλίδης έχει τροποποιηθεί ως ακολούθως:

“Θεραπευτικές ενδείξεις” τώρα περιλαμβάνει τις ακόλουθες προειδοποιήσεις για τον ιατρό:

Η νιμεσουλίδη θα πρέπει να συνταγογραφείται μόνο ως δεύτερης γραμμής θεραπεία
Η απόφαση για συνταγογράφηση νιμεσουλίδης θα πρέπει να βασίζεται σε αξιολόγηση του συνολικού κινδύνου για κάθε ασθενή ξεχωριστά.
“Δοσολογία και τρόπος χορήγησης” τώρα περιλαμβάνει τους ακόλουθους περιορισμούς:

Για μείωση των ανεπιθύμητων δράσεων θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μικρότερη αποτελεσματική δόση για τη μικρότερη δυνατή περίοδο
Η μέγιστη διάρκεια ενός θεραπευτικού κύκλου με νιμεσουλίδη είναι 15 ημέρες.
“Αντενδείξεις” Επιπρόσθετα στην υπάρχουσα αντένδειξη σε ασθενείς με ηπατική βλάβη, η χρήση της νιμεσουλίδης αντενδείκνυται τώρα και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ταυτόχρονη έκθεση σε άλλες δυνητικά ηπατοτοξικές ουσίες.
Αλκοολισμός και εθισμός σε ουσίες.
Ασθενείς με πυρετό και/ ή γριπώδη συμπτωματολογία.
Η παράγραφος “Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση” έχει τροποποιηθεί για να υπενθυμίζει στους επαγγελματίες υγείας ότι η θεραπεία με νιμεσουλίδη θα πρέπει να διακοπεί σε ασθενείς που αναπτύσσουν πυρετό ή/και συμπτώματα γρίπης (για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης της νιμεσουλίδης, παρακαλείστε να συμβουλευτείτε το πλήρες κείμενο της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που επισυνάπτεται). Ένα αναθεωρημένο κείμενο του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης έχει εκδοθεί ώστε να αντικατοπτρίζει τις νέες πληροφορίες ασφάλειας όπως περιγράφονται ανωτέρω.

Επιπρόσθετα, λόγω του περιορισμού της μέγιστης διάρκειας θεραπείας, όλες οι συσκευασίες που περιέχουν πάνω από 30 δόσεις (δηλαδή 15 ημέρες θεραπείας) δισκίων/ φακελίσκων νιμεσουλίδης έχουν αποσυρθεί από την αγορά.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η νιμεσουλίδη θα πρέπει να συνταγογραφείται αυστηρά σύμφωνα με τις θεραπευτικές ενδείξεις, αντενδείξεις, ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση όπως περιγράφονται στη νέα ΠΧΠ. Συστήνεται στους επαγγελματίες υγείας να παρακολουθούν προσεκτικά την κατάσταση των ασθενών κατά τη διάρκεια της θεραπεία 


 

Η παρουσίαση σαν έκτακτο, 10 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία, αποσκοπεί μόνο και μόνο στη προσέλκυση αναγνωστών με δόλιο τρόπο μέσω τραβηκτικών τίτλων.

Προειδοποίηση ΕΟΦ

Μεγαλύτερη χρησιμότητα θα είχε όμως αν οι ιστοσελίδες επέλεγαν να παρουσιάσουν τις προειδοποιήσεις του ΕΟΦ για  υποθετικά φαρμακευτικά σκευάσματα που έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο και πολλά χρήματα μαζεύονται από αφελείς που θεωρούν ότι βρήκαν κάποια θεραπεία.

Παράδειγμα η πρόσφατη προειδοποίηση για το DETOXIC που κυκλοφορεί ευρέως προς πρώληση σε διαδικτυακές ιστοσελίδες και δεν διαθέτει την απαιτούμενη έγκριση από τον ΕΟΦ

 

Ο ΕΟΦ, προειδοποιεί ότι το προϊόν DETOXIC που διακινείται μέσω διαδικτύου ως συμπλήρωμα διατροφής, προβαλλόμενο όμως με θεραπευτικές ενδείξεις που παραπέμπουν σε φαρμακευτική δράση, δεν διαθέτει σχετική έγκριση του ΕΟΦ.
Ο ΕΟΦ ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι το προϊόν αυτό δεν έχει αξιολογηθεί ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά του. Υπενθυμίζεται ότι η αγορά φαρμάκων από μη εγκεκριμένες και αναξιόπιστες πηγές, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου ΕΔΩ

Στο παρακάτω σύνδεσμο θα δείτε τις προειδοποιήσεις του ΕΟΦ και για πολλά άλλα δήθεν φαρμακευτικά σκευάσματα που κυκλοφορούν δίχως να έχουν την απαιτούμενη έγκριση.

https://www.eof.gr/web/guest/press