Ο σκοπός της σελίδας

28

target

 

Το Διαδίκτυο είναι σήμερα καθημερινό εργαλείο στη ζωή μας: για την αναζήτηση πληροφοριών, για επικοινωνία, για αγορές, για ψυχαγωγία. Από μικρή ηλικία τα παιδιά έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και το θεωρούν ως μια αγαπημένη απασχόλησή τους. 

Η έρευνα δείχνει ότι τα παιδιά στην πλειοψηφία τους χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο πολλές φορές την ημέρα, ενώ η χρήση του Διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων είναι σχεδόν αυτονόητη για την ευρωπαϊκή νεολαία.

Σε γενικές γραμμές, οι νέοι γνωρίζουν τις προκλήσεις όταν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, ωστόσο, όταν αντιμετωπίσουν πρόβλημα, οι ανήλικοι απευθύνονται στους μεγαλύτερους μόνο ως τελευταία λύση Οι δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο είναι τεράστιες. Η αποτελεσματική αξιοποίησή του, όμως, προϋποθέτει την ορθή χρήση του. Ως εκ τούτου, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν αναπτυχθεί δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών αξιοποίησης των δυνατοτήτων του Διαδικτύου.

Στόχος της σελίδας είναι να αποτελέσει πηγή πληροφοριών αλλά και εργαλείων που να ενισχύουν την προσπάθεια των εκπαιδευτικών και των γονιών, αλλά και άλλων ενδιαφερομένων, στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και απόκτηση δεξιοτήτων αξιοποίησης εκ μέρους των παιδιών των δυνατοτήτων που προσφέρει ο διαδικτυακός κόσμος αλλά και αντιμετώπισης των προκλήσεων που μπορούν να αντιμετωπίσουν κατά την πλοήγησή τους στον κυβερνοχώρο.

Με απλά λόγια σκοπός της σελίδας είναι να αφυπνίσει όλους τους χρήστες και να τους ενημερώσει για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προστατευθούν αλλά και να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα παιδιά τους από τους κινδύνους που εγκυμονούν από τη μη ορθή χρήση των νέων διαδραστικών τεχνολογιών, όπως είναι το διαδίκτυο ή το κινητό τηλέφωνο καθώς και η σωστή και έγκυρη ενημέρωση των αναγνωστών με ειδήσεις, οδηγούς και Videos που σχετίζονται με την τεχνολογία .

Η προστασία των χρηστών αποτελεί κοινή ευθύνη. Η χρήση των καλύτερων τεχνολογιών και τεχνικών ασφαλείας είναι προς όφελος όλων.